5 Tips om financiering te krijgen voor je social impact bedrijf of project

0 Comments

social impact financiering

Het vinden van de juiste financiering is meestal niet eenvoudig. Onderstaande tips helpen je om makkelijker je bedrijfsfinanciering te realiseren.

1. De investering moet duidelijk en volledig zijn

Niets is zo vervelend als je de financiering geregeld hebt en het blijkt dat je nog een bedrag tekort komt. Of je was vergeten dat je de BTW zelf moest voorfinancieren. Een valse start is nooit leuk: gezichtsverlies voor jou en extra werk voor de financier. En in het ergste geval trekt de financier zich helemaal terug of je kunt de lasten van de hogere financiering niet betalen. Zorg dus dat je investering vooraf volledig duidelijk en compleet is. Vraag bij bijvoorbeeld een investering in apparatuur offertes op bij leveranciers. Of zorg bij een investering in werkkapitaal voor een goede liquiditeitsbegroting. Hierdoor kun je een goede inschatting maken van je maximale financieringsbehoefte. En neem bijvoorbeeld 10% extra op in je investering als onvoorzien.

2. Zorg voor eigen inbreng

Een financier wil dat jij ook risico loopt. Jij bent immers de ondernemer. Dit kan doordat je zelf ook een deel van de investering voor je rekening neemt. Dit hoeven niet altijd liquide middelen van jezelf te zijn. Maar dit kan bijvoorbeeld ook in de vorm van een (achtergestelde) lening van derden. Wees altijd duidelijk hoe de eigen inbreng tot stand komt. Want als hier verplichtingen tegenover staan, wil een financier dit ook weten. Als je voldoende eigen vermogen in je bedrijf hebt opgebouwd kan de eigen inbreng soms ook achterwege blijven.

3. Maak je social impact concreet

Financiers willen tegenwoordig graag ‘pronken’ met de maatschappelijk betrokken bedrijven die klant zijn. Maak dus heel concreet wat jouw bedrijf of project oplevert voor de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld: ‘…genoeg energie voor 100 huishoudens’ of ‘…20 mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan een baan geholpen’.

4. Laat zien dat je de financieringslasten kunt betalen

Voordat je besluit een investering te doen en financiering aan te vragen heb je natuurlijk alles voor jezelf op een rij gezet. En ben je ervan overtuigd dat jouw investering of idee gaat slagen. Nu is het de kunst dit ook met cijfers aan te tonen. Niet alleen voor een financier maar natuurlijk vooral voor jezelf. Bereken je financieringslasten die bestaan uit rente en aflossing. Neem als rekenrente bijvoorbeeld 5%. De aflossing varieert meestal tussen de 5 (voor investeringen in inventaris/machines/bedrijfsovername) tot 20 jaar (voor onroerend goed). In onderstaand voorbeeld ziet de berekening er dan als volgt uit:

In dit voorbeeld is de vrije cash-flow dus voldoende. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Maak dan meerdere scenario’s. Zie tip 5.

5. Maak meerdere scenario’s

Vaak is het nodig een prognose aan te leveren. Helemaal als de cash-flow uit het verleden niet toereikend is voor de nieuwe financieringslasten (zie tip 3) of natuurlijk als je iets heel nieuws gaat beginnen. Maar één ding weet je zeker: een prognose komt nooit precies uit. Daarom is het slim om prognoses bij drie verschillende scenario’s te maken.

  • Een ‘management case’. Dit is zoals je normaal gesproken verwacht dat het zal gaan.
  • Een ‘worst case’. Stel er gebeurt iets waardoor je omzet 20% lager is. Hoe zien de resultaten er dan uit? Het is helemaal sterk als je kunt laten zien met welke maatregelen je in dit scenario je de lasten toch nog kunt opbrengen. Dit geeft natuurlijk ook veel rust voor jezelf.
  • Een ‘best case’. Het gaat beter dan verwacht bijvoorbeeld omdat de je omzet X% hoger is of je kosten meevallen.
Nog meer tips?

Download hieronder de PDF met nog 5 extra tips om eenvoudiger je bedrijfsfinanciering te krijgen.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>