De impact die Bankkraft wil maken

Wil je een bijdrage leveren aan verduurzaming? Maatschappelijke impact hebben? Of het welzijn van mensen verbeteren? Hoe groot of hoe klein je bijdrage hieraan ook is, alles helpt.  Omdat mijn expertise op het gebied van bedrijfsfinancieringen ligt, wil ik een bijdrage aan bovenstaande vraagstukken leveren door het realiseren van financieringen voor bedrijven en projecten die zich hiermee bezig houden.

Partners

Projectpartner van social enterprise NL

Bankkraft is projectpartner van Social Enterprise NL. Het landelijke netwerk voor sociale ondernemingen. Samenwerking vindt onder andere plaats door het financiele inloop spreekuur waarin sociale ondernemers al hun vragen kunnen stellen over financiering.  Hier vind je meer informatie over Social Enterprise NL.

Versnellingspartner

Het versnellingshuis biedt experts en kennis voor circulaire ondernemers. Bankkraft levert kennis en expertise op het gebied van financieringen. Het is een initiatief van het ministerie van infrastructuuren waterstaat, VNO-NCW, MVO Nederland en het Groene Brein. Hier vindt je meer informatie over het Versnellingshuis.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

bedrijven netwerk van duurzame ondernemers

Bankkraft is lid van MVO Nederland. Met een netwerk van 2000 partners zet MVO Nederland zich in voor een duurzame toekomst voor de natuur en maatschappij. Hier vindt je meer informatie over MVO nederland.

impact  noord

impact ondernemers in Noord-nederland

Bankkkraft is lid van Impact Noord. De vereniging versterkt het ecosysteem voor impactondernemers samen met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden.  Hier vindt je meer informatie over Impact Noord

Thema's

ecologische neergang

Het veranderende klimaat en ineenstorting van de biodiversiteit. Als we doorgaan op de huidige voet vernietigen we het levensbestaan voor onszelf en toekomstige generaties.

sociale ongelijkheid

We worden wel rijker maar deze rijkdom komt terecht bij een steeds kleinere groep mensen. Houdt de welvaart (levensstandaard en geld) en het welbevinden (voldoening en geluk) van mensen wel gelijke tred?

economische groei

Hebben de huidige gangbare economische modellen niet een te grote impact op de ecologie?  Is het mogelijk economisch te groeien zonder de planeet uit te putten? 

>