flexibele financiele expertise voor boxo 

Flexibele financiele expertise voor boxo

BOXO, een start-up in herbuikbare verzendverpakkingen, heeft een eerste financieringsronde gedaan en donaties ontvangen. Een voorwaarde hiervoor was dat er een gedetailleerde meer jaren prognose werd gemaakt. Daarnaast wilde BOXO dat de resultaten en investeringen gemonitord worden. Wat heb je immers aan een prognose als je die alleen voor je financier maakt en daarna in een la belandt?

financiele vinger aan de pols

Bankkraft heeft een prognose van resultaat, liquiditeit en balans inclusief de investeringen gemaakt. Door een rechtstreekse koppeling met het boekhoudpakket van BOXO worden de gerealiseerde resultaten periodiek vergeleken met de prognoses en de liquiditeit bewaakt. De resultaten worden met BOXO besproken zodat ze als het nodig is op tijd kunnen bijsturen.

BOXO heeft zo flexibel financiële expertise beschikbaar. Daarnaast wordt er gedegen toegewerkt naar een volgende financiering ronde waarbij Bankkraft ook zal assisteren bij de aanvraag.

Flexibele financiele expertise

'De samenwerking met Roy bevalt ons goed, zijn nuchtere blik op financiën en ervaring past goed bij ons om grip te houden op onze financiën.'

Over boxo

Okke de Jonge startte BOXO als studentondernemer vanuit zijn ergernis over volle papiercontainers door webshopbestellingen. Inmiddels werken ze met een team van specialisten aan oplossingen voor de groeiende berg E-commerce afval. BOXO is een missie gedreven bedrijf dat herbruikbare verzendverpakkingen en retoursystemen aanbiedt voor webshops. Kijk voor meer informatie op de website.

Telefonisch overleggen over jouw situatie?


>