Purpose

de impact die bankkraft wil maken

Wil je een bijdrage leveren aan verduurzaming? Maatschappelijke impact hebben? Of het welzijn van mensen verbeteren? Hoe groot of hoe klein je bijdrage hieraan ook is, alles helpt. Van het op de markt brengen van een volledig circulair product tot het plaatsen van zonnepanelen op het dak van je bedrijf. Ik help je hierbij door het realiseren van de benodigde financiering. 

ecologische neergang

Het veranderende klimaat en ineenstorting van de biodiversiteit. Als we doorgaan op de huidige voet vernietigen we het levensbestaan voor onszelf en toekomstige generaties.

sociale ongelijkheid

We worden wel rijker maar deze rijkdom komt terecht bij een steeds kleinere groep mensen. Houdt de welvaart (levensstandaard en geld) en het welbevinden (voldoening en geluk) van mensen wel gelijke tred?

economische groei

Hebben de huidige gangbare economische modellen niet een te grote impact op de ecologie?  Is het mogelijk economisch te groeien zonder de planeet uit te putten? 

Bankkraft is partner van

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Circulair

Bankkraft

social impact financieringen

Omdat mijn expertise op het gebied van bedrijfsfinancieringen ligt, wil ik een bijdrage aan bovenstaande vraagstukken leveren door het realiseren van financieringen voor bedrijven en projecten die zich hiermee bezig houden. Social impact financieringen dus!

>